Bạn có thể tạo dựng

Cuộc đời HOÀN MỸ

Tác giả: Louise Hay

Dịch bởi:  CEO. Lê Hoàng Trang và Nguyễn Phúc Quang Ngọc 

Câu chuyện của tác giả như truyền cho tôi nhiều cảm hứng, nhiều động lực, nhiều thay đổi. Tôi tin khi bạn cầm trên tay quyển sách này cũng sẽ giống như tôi. Ai cũng cần được yêu thương Ai cũng muốn được yêu thương Ai cũng có nhiều nỗi đau trong quá khứ và cả trong hiện tại.

Cuốn sách trị giá

198 000đ